Referenser

LäkarAkademien Sverige AB har, eller har haft, upphandlade ramavtal med följande kommuner och landsting:

 • Landstinget Gävleborg
 • Landstinget Västmanland
 • Landstinget Sörmland
 • Örebro läns landsting
 • Landstinget i Värmland
 • Region Halland
 • Landstinget Dalarna
 • Landstinget i Uppsala län
 • Uppsala kommun
 • Östhammars kommun
 • Tierps kommun
 • Katrineholms kommun
 • Vingåkers kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Malmö stad

Vi har också samarbetsavtal med Aleris AB, Capio AB, Manpower Hälsopartner AB, Förenade Care AB samt ett antal mindre privatägda vård- och omsorgsföretag.