Om oss

LäkarAkademien startade 2006 och som sedan starten har gjort sig känt för hög kvalitet och leveranskontinuitet av läkare och inte minst för en mer utvidgad syn på bemanningsuppdraget.

LäkarAkademien har alltså en helt annat fokus än traditionell bemanning. Vi vill möjliggöra att företagsamma och kompetenta läkare ska kunna utvecklas som individ och i sitt yrke, detta eftersom vi vet att medarbetare som har stolthet, glädje och energi ger en bättre vård och organisationen blir mycket effektivare. Håller du med?

Våra läkare bidrar därför med mer än bara sin medicinska kompetens under uppdragen. Vi har en högre målsättning än bara att hyra ut timmar som andra mer traditionella bemanningsföretag, vi vill vara med och skapa ”En ny vår i den svenska vården!”

Därför startade vi samtidigt nätverket Early Blue där alla våra duktiga läkare kan utvecklas tillsammans med likasinnade med målsättningen att alla stolt kan säga ”Jag älskar mitt jobb!”

Early Blue är namnet på en blomma som tidigt på våren är klar blå men som därefter ändrar färg för att till slut bli grå. När vi under årens lopp har träffat människor i välfärden så har vi ofta mött en uppgivenhet hos många – en grå människa kan man säga. Då föddes idén att skapa ett nätverk där vi tillsammans kan utveckla oss som människa och i yrket genom att frigöra stoltheten, glädjen och energin hos envar. Dvs återfå den positivitet man hade då man studerat klart och hade börjat sin karriär – den ljusblå känslan med andra ord. Valet av att döpa nätverket till denna blommas namn var därmed självklar.