Hem

Välkommen till hemsidan för LäkarAkademien – en del i nätverket Early Blue med övriga ”akademier” som vill förverkliga vår idé om ”En ny vår i den svenska vården!” genom att rekrytera, utbilda och motivera & stärka läkare som sedan bemannar vården med ett mervärde genom att få alla på vårdenheten att stolt säga ”Jag älskar mitt jobb!”